• Witamy na nowej stronie Teatru Ziemi Rybnickiej!
  • 60 lat Teatru Ziemi Rybnickiej

Silesian Jazz Meeting

Tytułem wstępu

Jazz w PRL-u był zabroniony, wyklęty i potępiany do połowy lat 50. Nie mógł się przecież zmieścić w ciasnej konwencji socrealizmu, a do tego przyciągał ludzi wolnych, otwartych, poszukujących i raczej młodych. Żeby zostać muzykiem. Jazzowym, nie wystarczały umiejętności, potrzebny był również charakter. Po 1954 roku jazz w Polsce przestaje być prześladowany i szybko zdobywa rząd dusz. Fascynacja nim rodzi się nagle. Powstają pierwsze zespoły i kluby, również w Rybniku. Muzycy z lokali, uczniowie szkół muzycznych i zdolniejsi amatorzy zaczęli wtedy swoją jazzową przygodę. Przeciwnicy zarzucali im profanację muzyki i granie bez nut. Jazz prowokował tradycyjne gusta. Po stronie młodych rybnickich jazzmanów stanął dyrektor szkoły muzycznej Antoni SZAFRANEK, który zaprosił ich do wspólnych koncertów z kierowaną przez siebie filharmonią. Więcej.

Program Silesian Jazz Meeting