• 60 lat Teatru Ziemi Rybnickiej

Ulgi

Teatr Ziemi Rybnickiej informuje, że w naszej placówce obowiązują następujące ulgi:

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie UCHWAŁA NR 427/XXVII/2016 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu „Duża Rodzina”. Zgodnie z brzmieniem ust. 4 programu, stanowiącego załącznik do ww. uchwały jednym z instrumentów służących realizacji celu Programu, zapewnienie osobom objętym Programem możliwości zakupu indywidualnych biletów wstępu, w tym w przedsprzedaży, na płatne imprezy kulturalne organizowane przez rybnickie instytucje kultury oraz podmioty zewnętrzne z zastosowaniem zniżki kwotowej w wysokości:
5 zł dla biletów w cenie od 15 do 50 zł,
10 zł dla biletów w cenie 51 do 100 zł,
15 zł dla biletów w cenie powyżej 101 zł.

Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z ww. instrumentu jest Karta Dużej Rodziny, wydawana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
Pełna treść powolywanej uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika lub bezpośrednio pod linkiem:
http://bip.um.rybnik.eu/docs/2016/11/21/file_5535146.pdf

2. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Rybnika osobom legitymującym się "Ogólnopolską Kartą Seniora - Miasto Rybnik" przysługują bilety ulgowe.
Od regularnej ceny biletu obowiązują następujące zniżki:
– 5 złotych dla biletów w cenie od 15 do 50 złotych,
– 10 złotych dla biletów w cenie 51 do 100 złotych,
– 15 zł dla biletów w cenie powyżej 101 złotych,
(zniżki obejmować będą również zakup biletów w przedsprzedaży; dotyczą imprez wewnętrznych oraz zewnętrznych).
Na korzystanie z oferty cyklicznej realizowanej w ramach działalności kół zainteresowań i zespołów – zniżka w wysokości 20% .

3.Teatr Ziemi Rybnickiej wprowadza zniżki na Rybnicką Kartę Mieszkańca RYBKA:
I.
1. Wydarzenia - 20% zniżki na wybrane wydarzenia własne
2. Oferta edukacyjno-artystyczna – 20% zniżki na wszystkie zajęcia stałe (obowiązuje od 1 września 2023)
II.
Zniżki nie łączą się z innymi zniżkami udzielanymi w Teatrze Ziemi Rybnickiej
III.
Szczegółowe zasady udziału w programie Rybnicka Karta Mieszkańca RYBKA określone są regulaminie programu stanowiącym załącznik do Zarządzenie 157/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2023 roku.
https://www.rybnik.eu/fileadmin/user_files/RYBKA/Regulamin_Programu_Rybnicka_Karta_Mieszkanca.pdf