• Witamy na nowej stronie Teatru Ziemi Rybnickiej!
 • 60 lat Teatru Ziemi Rybnickiej

Informacje dla mediów

Akredytacja

 1. Teatr Ziemi Rybnickiej może udzielić akredytacji dziennikarskiej wyłącznie na imprezy przez siebie organizowane. Udzielenie akredytacji odbywa się na podstawie wniosku złożonego pocztą elektroniczną na adres artystyczny@tzr.rybnik.pl. Wniosek należy złożyć na formularzu dostępnym na stronie www.teatrziemirybnickiej.pl najpóźniej na 5 dni roboczych przed imprezą.
 2. Akredytacje dotyczyć będą każdorazowo jednej imprezy.
 3. Teatr Ziemi Rybnickiej zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia akredytacji z powodu braku zgody wykonawców lub z powodu braku miejsc na widowni.
 4. Akredytacje wydawane będą najpóźniej na 2 godziny przed imprezą w kasie TZR w formie imiennych identyfikatorów.
 5. Rozróżnia się 3 rodzaje identyfikatorów:
  • PRASA – dla dziennikarzy (media pisane, radia, portale internetowe, dziennikarze TV),
  • TV – dla osób korzystających podczas imprezy z kamer TV,
  • FOTO – dla fotoreporterów.
 6. TZR nie udziela akredytacji na imprezy organizowane przez kontrahentów wynajmujących salę.
 7. Akredytacja upoważnia do:
  • bezpłatnego wejścia na imprezę (dla jednej osoby),
  • wykonywania zdjęć wykonawcom z każdego miejsca na sali widowiskowej pod warunkiem, że nie przeszkadza to widzom,
  • udziału w ewentualnej konferencji prasowej.
 8. Kamery mogą pracować w wyznaczonych miejscach w sali widowiskowej w sposób nie zakłócający oglądania imprezy widzom. Łączny czas materiału końcowego do emisji na antenie nie może przekraczać 3 minut.
 9. Akredytacja może być cofnięta z powodu rażącego naruszenia zasad współpracy medialnej.
 10. Uwagi dla fotoreporterów:
  • tylko posiadacze mediów posiadający akredytację foto maja prawo wykonywać zdjęcia podczas imprez,
  • posiadanie akredytacji FOTO nie zwalnia z przestrzegania ograniczeń wynikających z umów zawartych przez Teatr Ziemi Rybnickiej z wykonawcami co do możliwości fotografowania i rejestracji multimedialnej,
  • wykonywanie zdjęć wykonawcom możliwe jest z każdego miejsca sali widowiskowej  pod warunkiem, że nie przeszkadza to widzom,
  • zabrania się wchodzenia na scenę w czasie trwania imprezy, dotyczy to również schodów prowadzących z sali widowiskowej na scenę,
  • zabrania się używania fleszy,
  • możliwe jest wykorzystanie statywu po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca jego ustawienia,
  • fotoreporterzy powinni zajmować miejsca wyznaczone w pierwszym rzędzie,
  • miejsca na widowni należy zajmować najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem imprezy; osoby spóźnione będą mogły zająć miejsca dopiero podczas ewentualnej przerwy.