• 60 lat Teatru Ziemi Rybnickiej

Kontakt

Teatr Ziemi Rybnickiej

Plac Teatralny im. Kazimierza Kutza 1
44-200 Rybnik
tel./fax : 32 42 22 132, 32 42 23 235
e-mail:  sekretariat@tzr.rybnik.pl

NIP: 642-21-24-779
Regon: 000818568

Nr rachunku bankowego: PKO BP  36 1020 2528 0000 0102 0434 8454