• 60 lat Teatru Ziemi Rybnickiej

Rybnickie Dni Literatury

Wprowadzenie

Rybnickie Dni Literatury to jedno z najstarszych wydarzeń literackich w Polsce. Zostały zapoczątkowane w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia na uprzemysłowionej ziemi rybnickiej. Ziemia rybnicka, podobnie jak cały Górny Śląsk, już wtedy mogła poszczycić się prężnie działającym amatorskim ruchem artystycznym. W okresie powojennym w miastach, miasteczkach, a nawet we wioskach powstawały zespoły chóralne, taneczne i teatralne. Wiele z nich tuż po II wojnie światowej kontynuowało swe przedwojenne tradycje, sięgające nawet roku 1912. Zapotrzebowanie na dobra kulturalne wśród mieszkańców naszego regionu było bardzo wielkie. Za rozwojem przemysłu bowiem, niestety, nie nadążał rozwój infrastruktury kulturalnej. Z biegiem czasu, z początkiem lat sześćdziesiątych na ziemi rybnickiej zaczęły powstawać domu kultury, kluby i świetlice, które posiadały zdecydowanie lepsze warunki dla tworzenia i upowszechniania kultury, niż te sprzed II wojny światowej i okresu powojennego. Nie bez znaczenia był też mecenat, jaki nad ośrodkami kultury roztoczył lokalny przemysł. Organizatorami życia kulturalnego w owym czasie byli często ludzie bez kierunkowego wykształcenia zawodowego, jednak byli to ludzie obdarzeni talentem i pasją tworzenia oraz zmysłem organizatorskim. Więcej.

Honorowa Złota Lampka Górnicza

Honorowa Złota Lampka Górnicza została przyznana po raz pierwszy w czasie XVI
Rybnickich Dni Literatury w 1985 roku. Od tego czasu wyróżnienie to przyznawane jest co
roku przez Prezydenta Miasta Rybnika oraz organizatorów Rybnickich Dni Literatury
działaczom kultury szczególnie zasłużonym dla miasta i regionu. Otrzymują ją ludzie
związani z Ziemią Rybnicką, którzy przez swoją działalność kulturalną rozsławili Rybnik w
kraju i na świecie. Więcej.