• 60 lat Teatru Ziemi Rybnickiej

Dni Muzyki Organowej i Kameralnej

Dni Muzyki Organowej zostały zapoczątkowane w 1985 roku przez Bolesława Motykę – ówczesnego dyrektora Filharmonii ROW, przy współudziale Henryka Klai – wirtuoza gry na organach. Pierwsza edycja Dni miała swoją inaugurację w kościele p.w. św. Antoniego w Rybniku dla uświetnienia obchodów 25-lecia Filharmonii ROW. W 1992 roku nastąpiło rozszerzenie formuły festiwalu i zmiana nazwy na Dni Muzyki Organowej i Kameralnej. Od pierwszych edycji aż do początków XXI wieku koncerty organowe i kameralne były organizowane w kościołach na terenie miast dzisiejszego subregionu południowo-zachodniego we współpracy z działającymi tam ośrodkami kultury.