• 60 lat Teatru Ziemi Rybnickiej
Widowisko

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" - "A to Polska właśnie"

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek artystycznych w Polsce i na świecie. To instytucja kultury o ogromnych możliwościach wykonawczych, realizująca ok. 200 koncertów rocznie. Zespół tworzy ponad stuosobowy skład artystyczny: chór, balet i orkiestra. Wielki Ambasador Polski na świecie, zrealizował ponad 9 tysięcy koncertów dla przeszło 27 milionów widzów, w 44 krajach pięciu kontynentów. W repertuarze posiada kilkanaście programów artystycznych – od wielkich widowisk przynoszących barwną i dynamiczną panoramę folkloru wszystkich regionów kraju, poprzez koncerty edukacyjne, aż po prezentacje muzyki klasycznej i sakralnej. Biorąc pod uwagę dzisiejsze niezliczone nagrody – w tym Fryderyk 2023, bogactwo repertuaru, kilkanaście wydanych płyt i około 200 corocznie wykonanych koncertów – widać wyraźnie, jak bardzo pracował nad dążeniem do perfekcji i najwyższej maestrii przez 70 lat. Wydany w 2021 roku wspólny album Zespołu „Śląsk” i Miuosha – „Pieśni współczesne”, otrzymał tytuł podwójnej Platynowej Płyty oraz 3 Nagrody Fryderyk. Od maja 2017 roku Zespół jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Śląskiego współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Bilety: 120 zł

Terminy
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" - "A to Polska właśnie"

A to Polska właśnie
Najbardziej znany program Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, przynoszący światowy rozgłos oraz splendor, ukazujący piękno kultury narodowej, jak i bogactwo spuścizny regionalnej. Całokształt widowiska stanowią ludowe pieśni i tańce, charakterystyczne dla poszczególnych regionów Polski, wzbogacone choreografiami tańców narodowych. Przeważającą część tego programu stanowią kompozycje lub opracowania muzyczne Stanisława Hadyny oraz układy choreograficzne Elwiry Kamińskiej – duetu twórców potęgi „Śląska”. W programie znajdują się popularne utwory Stanisława Hadyny, takie jak: „Karolinka”, „Szła dzieweczka”, „Hej, te nasze góry” oraz opracowania muzyczne takich tańców jak: „Trojak”, „Kujawiak-Oberek” czy „Polonez-Mazur”.
Profesjonalna interpretacja pieśni, tańców ludowych i narodowych w wykonaniu artystów Zespołu – od lat stanowi wizytówkę Polski na scenach całego świata, czyniąc z Zespołu Ambasadora Polskiej Kultury Narodowej.

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" - "A to Polska właśnie"