Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 2019

Ogłaszamy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "MARTWA NATURA Z JABŁKIEM". Wernisaż wystawy podsumowującej odbędzie się 27 marca 2019 o godz. 17.30 w Galerii Oblicza teatru Ziemi Rybnickiej. Podczas wernisażu zostaną wręczone nagrody wyróżnionym uczestnikom. Wystawa pokonkursowa potrwa do 28 kwietnia 2019 r., wstęp wolny. Poniżej publikujemy protokół jury.

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „MARTWA NATURA Z JABŁKIEM” Z DNIA 21 MARCA 2019 ROKU
Do udziału w komisji konkursowej zaproszone zostały następujące osoby:
Wiola Gaszka-Wojaczek – artysta plastyk – przewodnicząca jury
Danuta Świerczek-Frydrychowicz – kierownik działu artystycznego
Ewa Wojaczek – kulturoznawca

Na konkurs napłynęło 222 prac z 28 placówek oświatowych i kulturalnych oraz kilka prac indywidualnych. Jury podkreśla wysoki poziom prac nadesłanych na konkurs. Jako, że dużą ilość prac charakteryzował wysoki stopień podobieństwa jury postanowiło nagrodzić te, które odznaczały się indywidualnością. Prace, które były blisko siebie pod względem formalnym
i estetycznym zostały nagrodzone wyróżnieniami. Uwzględniając liczbę prac w danej kategorii wiekowej, wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach:

KATEGORIA 4 - 6 lat

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO WIEK NAZWA PLACÓWKI

 

I

 

 

Eugenia Sushko

 

 

5

 

 

OPP Zespół „Przygoda” w Rybniku, op. Krystyna Komorowska

 

 

wyróżnienie

 

 

Jagoda Rezner

 

 

6

 

 

Pracownia Plastyczna, Teatr Ziemi Rybnickiej, op. Barbara Budka

 

 

wyróżnienie

 

 

Julia Molenda

 

 

6

 

 

OPP Zespół „Przygoda” w Rybniku, op. Krystyna Komorowska

 

 

KATEGORIA 7-9 lat

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO WIEK NAZWA PLACÓWKI

 

I

 

Marcelina Kuśka

 

7

 

OPP Zespół „Przygoda” w Rybniku, op. Krystyna Komorowska

II

Agata Zeman

9

OPP Zespół „Przygoda” w Rybniku, op. Krystyna Komorowska

II

Patrycja Denkowska 8

Pracownia Plastyczna, Teatr Ziemi Rybnickiej, op. Barbara Budka

II

Helena Miłowska

7 OPP Zespół „Przygoda” w Rybniku, op. Krystyna Komorowska

III

Alicja Florczak 8 OPP Zespół „Przygoda” w Rybniku, op. Krystyna Komorowska

III

Małgorzata Bukartyk 8 MDK w Rybniku, op. Danuta Sarna

III

Hubert Szestak 9 SP nr 13 Mistrzostwa Sportowego w Żorach, op. Kornelia Dąbrowska

wyróżnienia

Antonina Pluta

 

Mikołaj Pielczyk

9

 

7

Galeria Sztuki „Złote grabie” w Rydułtowach, op. Magdalena Wadas

 

Galeria Sztuki „Złote grabie” w Rydułtowach, op. Magdalena Wadas


KATEGORIA 10-12 lat

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO WIEK NAZWA PLACÓWKI

 

I

 

 

Anna Grajewska

 

 

12

 

 

Teatr Ziemi Rybnickiej, Pracownia Plastyczna, op. Barbara Budka

 

 

II

 

 

Zuzia Dąbrowska

 

 

12

 

 

SP nr 13 Mistrzostwa Sportowego w Żorach, op. Kornelia Dąbrowska

 

 

II

 

 

Natalia Florczak

 

 

12

 

 

OPP Zespół „Przygoda” w Rybniku, op. Krystyna Komorowska

 

 

III

 

 

Mateusz Leonarski

 

 

11

 

 

Dom Kultury w Rybniku – Niedobczycach, op. Kornelia Mrowiec

 

 

III

 

 

Emilia Szymura

 

 

12

 

 

MDK w Rybniku, pracownia GiR-a, op. Milada Więckowska

 

wyróżnienia

Julia Longosz

 


Tytus Juzek

 


Kinga Prokop

 10

 


10

 


11

 

Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach, op. Iwona Duda

 


Dom Kultury w Rybniku – Niedobczycach, Op. Kornelia Mrowiec

 


Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach, op. Iwona Duda

 

 

KATEGORIA 13-15 lat

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO WIEK NAZWA PLACÓWKI

 

I

 

 

Karolina Maciołek

 

 

14

 

 

Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim, op. Małgorzata Bednarczuk-Bukowska

 

 

II

 

 

Julia Kotula

 

 

15

 

 

Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim, op. Małgorzata Bednarczuk-Bukowska

 

 

II

 

 

Kaja Materzok

 

 

15

 

 

Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim, op. Małgorzata Bednarczuk-Bukowska

 

 

II

 

 

Agata Ratajczak

 

 

13

 

 

Teatr Ziemi Rybnickiej, Pracownia Plastyczna, op. Barbara Budka

 

 

III

 

 

Weronika Najduch

 

 

15

 

 

Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim, op. Małgorzata Bednarczuk-Bukowska

 

 

wyróżnienie

 

 

Julia Woźniak

 

 

14

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach, op. Iwona Duda

 


KATEGORIA 16-19 lat

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO WIEK NAZWA PLACÓWKI

 

I

 

Natalia Maciończyk

 

18

 

Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim, op. Małgorzata Bednarczuk-Bukowska

II Sebastian Pikus 17

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, op. Barbara Hajdecka

III

Patrycja Maksim 16 Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim, op. Małgorzata Bednarczuk-Bukowska

III

Julia Komarnicka 16 Liceum Plastyczne w Raciborzu, op. Justyna Reclik

 

KATEGORIA SPECJALNA:

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO WIEK NAZWA PLACÓWKI
wyróżnienia

 

Igor Kuczera


Mirosław Brachman


Patryk Kostur

17

 

 

 19

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku, op. Adriana Kowalczyk

 


Zespół Szkół nr 6 w Rybniku, op. Wiesława Deręgowska

 


Zespół Szkół nr 6 w Rybniku, op. Wiesława Deręgowska


Uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej, odbędzie się 27 marca 2019 roku o godzinie 17.30 w galerii „Oblicza” w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Na uroczystość zaproszeni zostaną autorzy nagrodzonych prac i ich opiekunowie oraz rodzice. Na tym posiedzenie Komisji Konkursowej zakończono.

Członkowie Komisji Konkursowej:
Wiola Gaszka - Wojaczek
Danuta Świerczek-Frydrychowicz
Ewa Wojaczek

 

Teatr Ziemi Rybnickiej zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "MARTWA NATURA Z JABŁKIEM". Termin nadsyłania prac do 11.03.2019 r.

CELE KONKURSU:
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych;
- kształtowanie postawy twórczej;
- rozwijanie wyobraźni i umiejętności wyrażania własnych uczuć, myśli, doznań środkami wyrazu plastycznego;
- stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń plastycznych młodych artystów i ich nauczycieli.

TEMAT: Rzeczywistość jako źródło inspiracji do podejmowania różnorodnych działań plastycznych.

TECHNIKA: Dowolna technika płaska (malarstwo, grafika, rysunek, collage).

FORMAT PRAC: malarstwo, rysunek, collage - minimum A3, grafika – dowolny format

WIEK UCZESTNIKÓW: 4-19 lat

Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:
4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat oraz 16 i więcej lat oraz kategoria specjalna.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 11.03.2019 r.
Prace proszę nadsyłać najlepiej kurierem na adres:
Teatr Ziemi Rybnickiej
Plac Teatralny 1 44-200 Rybnik
z dopiskiem: pracownia plastyczna, konkurs plastyczny „MARTWA NATURA Z JABŁKIEM”

Prace powinny być opisane pismem drukowanym na odwrocie w następujący sposób:
• IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
• WIEK AUTORA
• IMIĘ, NAZWISKO, E-MAIL I TELEFON INSTRUKTORA,
• ADRES I NUMER TELEFONU PLACÓWKI, E-MAIL.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

Prosimy nie oprawiać i nie rolować prac!
Zwrot prac - odbiór osobisty do miesiąca po zakończeniu wystawy.

Prace nagrodzone zostaną wyeksponowane w Galerii „Oblicza” Teatru Ziemi Rybnickiej od 27 marca do 24 kwietnia 2019 r. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 27 marca o godz. 17.30 w Galerii „Oblicza” Teatru Ziemi Rybnickiej.
O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Do każdej pracy proszę dołączyć podpisane oświadczenie:

Wyrażam zgodę na udział w konkursie "MARTWA NATURA Z JABŁKIEM" organizowanym przez Teatr Ziemi Rybnickiej, upublicznianie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i publikację wyników konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

 

………………………………………………………………………..…….

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Polecamy
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
dopisz się do naszego newslettera
Social Media
Facebook YouTube
Polub nas na Facebooku
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach dopisz się do naszego newslettera Zapisz się
Miasto RybnikKultura.rybnik.euGazeta RybnickaDKF Ekran
Karta Dużej RodzinyKarta Seniora
NowinyRybnik.com.pl
TVT Telewizja RegionalnaRadio 90
zamknij