• Witamy na nowej stronie Teatru Ziemi Rybnickiej!
  • 60 lat Teatru Ziemi Rybnickiej

To My

„ To My”
wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego w Żorach. Wystawa ta, ma charakter przeglądu prac wykonanych podczas zajęć w ramach przedmiotów artystycznych.

Wernisaż wystawy
18 kwietnia 2018r. o godz. 17.30
Galeria Oblicza
Teatr Ziemi Rybnickiej.


Ekspozycja podzielona będzie na dwie części. Pierwsza część prezentowana będzie w GALERIA W GALERII w Focus Park/ 1 piętro w dniach od 7 kwietnia do 6 maja 2018 r.

Natomiast druga część prezentowana będzie w GALERII OBLICZA w Teatrze Ziemi Rybnickiej w dniach od 18 kwietnia do 6 maja 2018r.

W Pracowni Rysunku i Malarstwa uczniowie rozwijają swoją wrażliwość w spostrzeganiu otaczającej ich przestrzeni, uczą się zapisu kompozycji i przekładu informacji na język plastyczny. Wszelkiego rodzaju działania warsztatowe, interpretacje, kreowanie, ćwiczenia rozwijające wyobraźnię, mają na celu wyposażenie ucznia w wiedzę plastyczną, wspomagać w wypracowaniu własnego języka artystycznego, indywidualnych środków ekspresji. Podstawowe techniki kształcone w Pracowni Rysunku i Malarstwa: ołówek, sepia, sangwina, tusz, suchy pastel, farby wodne, farby olejne.
Prace graficzne to pierwsze kroki uczniów w dziedzinie projektowania. Piktogramy zwierząt polegające na maksymalnym uproszczeniu ich wizerunku, przy zachowaniu pełnej czytelności, są świadomym studium formy i punktem wyjścia do projektowania bardziej złożonych w funkcji logotypów, natomiast projekty plakatów są udaną próbą zmierzenia się z przekładem wybranych dzieł literackich lub filmowych na oszczędny język plakatu.

Fotografie wykonane przez uczniów to eksploracja technik cyfrowych, od momentu naciśnięcia migawki przy współudziale techniki studyjnej, aż do twórczej obróbki zdjęć. Zarówno fotografie jak i projekty graficzne, manifestując młodzieńczą kreatywność, stanowią pierwsze sukcesy w budowaniu własnego kodu artystycznego.

Ceramika emanuje wrażliwością autorów na strukturę i barwę. Podjęte próby są efektem „zaprzyjaźnienia się z gliną” i zrozumieniem materiału, który wymaga cierpliwości, precyzji i przemyśleń.

Wspólnym mianownikiem prac rzeźbiarskich powstałych w pracowni rzeźby jest interpretacja otaczającego świata. Na wystawie prezentowana jest dokumentacja fotograficzna powstałych projektów

W wystawie udział biorą: Piecha Wiktoria, Walczyk Alicja, Zarzycka Julia, Majecka Sandra, Zanndouche Walid. Tęciorowska Julia, Przeliorz Michelle, Kuczera Agata, Duda Helena, Przybył Aleksandra, Gałuszka Eliza, Wojtaś Monika.