• 60 lat Teatru Ziemi Rybnickiej

Żywy album przyrody

Galeria Sztuki i Galeria „Oblicza”.
„Żywy album przyrody”
od 6.12. 2018 do 27 .01.2019

Wystawa fotografii Okręgu Śląskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Wstęp wolny.

O WYSTAWIE

Wystawa fotografii Okręgu Śląskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody „Żywy album przyrody” jest pokazem bioróżnorodności przyrodniczej Świata i Polski, a zwłaszcza naszego regionu Śląska, który jest przedstawiany na największej ilości prac. Użyta w tytule gra słów jest celowa i informuje o tym, że wszystkie prezentowane sceny są rejestracją naturalnych momentów życia przyrody. Nie patrzmy na prezentowane fotografie jak na odległą i trudno dostępną sztukę, ale starajmy się wyobrazić sobie każdą oglądaną scenę z osobna. Pamiętajmy, że każdy z nas ma taką samą szansę na obserwację niezwykłego spektaklu jaką miał autor zdjęcia.

Wystawa ma na celu pokazanie piękna przyrody oraz zachęcenie do częstszego i świadomego z nią kontaktu, szanując przy tym jej prawa, a podczas fotografowania – również zasady etyki. Pogrupowanie zdjęć w ekosystemy oraz dodanie do nich opisów podkreśla edukacyjny charakter wystawy. Dzięki właściwemu doborowi zdjęć można zrozumieć relacje pomiędzy prezentowanymi obiektami flory i fauny, a korzystając z opisów wzbogacić swoją wiedzę. Te cele nie mógłby być osiągnięte, gdyby nie spore zróżnicowanie specjalizacji fotograficznych członków naszego okręgu ZPFP. Dzięki połączeniu doświadczenia i umiejętności fotografów mamy przyjemność zaprezentowania wystawy fotografii, która realizuje misję Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Wystawa, której premiera odbyła się 4 listopada 2016 roku została sfinansowana w całości przez Muzeum Śląskie. Jest ona częścią multimedialnego projektu proekologicznego „Oczami śląskich fotografów” – 3 edycja.