• Witamy na nowej stronie Teatru Ziemi Rybnickiej!
  • 60 lat Teatru Ziemi Rybnickiej

Tadeusz RUs

Tadeusz Rus

           

         Studiował na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

w pracowni prof. Norberta Witka, oraz na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w pracowni prof. Janusza Kaczmarskiego.

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i teorią kultury. W 2010 roku opublikował zbiór

esejów „Malować wzrokiem”, omawiający złożoną problematykę sztuki współczesnej.

Jest redaktorem serii „Sztuka i Dydaktyka” i kuratorem galerii „bez profilu” w Centrum

Konferencyjnym w Cieszynie.

„Śniadanie na trawie w porze Ostatniej Wieczerzy” to tytuł wystawy Tadeusza Rusa

w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Ta zbitka pojęciowa dwóch odmiennych tematów w malarstwie

odnosi się do aktualnej kondycji człowieka w świecie. Z jednej strony do jego rozpasanej

i często mało wybrednej natury, która równocześnie z drugiej strony umocowana jest na tle

zmierzchu określonej, europejskiej formacji kulturowej. Autor odwołuje się w obrazach do chrześcijańskiego zbioru motywów i znaczeń, oraz do kultur i religii przedchrześcijańskich.

Tym samym te najgłębsze, przeżywane pytania o byt, o sens zostają rozciągnięte w jego

malarstwie również na obszar „homo ludens”. Istotną rolę odgrywają tutaj tytuły prac:

„Narodziny postępowej religii”, „Dionizos”, „Prehistoria”, „Inferno”, „Przed i po”, „Zmierzch Zachodu” itd. Anna Keyha pisząc o obrazach Tadeusza Rusa swój tekst zakończyła parafrazą z Rilkego „…każdemu jego własny sens daj Panie, bo jedynie niewielka

cząstka obrazu znajduje się na płótnie”.