• 60 lat Teatru Ziemi Rybnickiej

Norbert Frai

Norbert Frai - malarstwo
wernisaż wystawy retrospektywnej 

7 czerwca 2019, godz. 17.30

Galeria Sztuki, Teatr Ziemi Rybnickiej

oprawa muzyczna:
Helena Nogowczyk - fortepian

wystawa potrwa do 7.07.2019 r.
wstęp wolny

Norbert Frai urodził się w 1940r. w Żorach. Po wojnie, mieszkając w Sosnowcu, realizował swoje marzenia w zespole plastycznym działającym w dzielnicowym Domu Kultury. Swoją edukację artystyczną kontynuował pod kierunkiem prof. Podlaskiej w Państwowym Liceum Plastycznym w Katowicach - niestety ukończył jedynie dwie klasy. Warunki życiowe sprawiły bowiem, iż zamieszkał w Rybniku, pracując jednocześnie w Gliwicach w przedsiębiorstwie komunalnym. W Gliwicach też ukończył Technikum Mechaniczne. Sztuka pociągała go jednak coraz bardziej, dlatego w latach 70-tych zaczął uczęszczać do Państwowego Ogniska Plastycznego w Rydułtowach prowadzonego wówczas przez Ludwika Konarzewskiego, a później przez Urszulę Berger - Styczeń. W 1981r. Norbert Frai wstępuje do Zespołu Plastycznego dla Twórców Nieprofesjonalnych p.n. ,,OBLICZA'' działającego od 1980r. w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Tutaj też pełnił funkcję przewodniczącego ,,Stowarzyszenia Twórców Nieprofesjonalnych'' pod tą samą nazwą. Był również członkiem zarządu Stowarzyszenia Twórców Nieprofesjonalnych ,,NA POGRANICZU'' w Miejskim Centrum Kultury w Mysłowicach. Bogaty dorobek malarski artysty układa się w trzy główne cykle tematyczne. Są to pejzaże, obrazy surrealistyczne oraz portrety. Najliczniejszą grupę stanowią pejzaże, a wśród nich prace, przedstawiające architekturę oraz uroczyska i miejsca magiczne. Norbert Frai w 1988 r. został odznaczony Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Miasta Rybnika”, a w roku 1997 został Laureatem „Nagrody Prezydenta Miasta Rybnika”, za całokształt twórczości artystycznej. Norbert Frai brał również udział w wielu aukcjach obrazów, z których całkowity dochód przeznaczał na cele charytatywne i kulturalne. Artysta zmarł w 2018 roku w Rybniku. Prezentowana w Galerii Sztuki wystawa jest wystawą retrospektywną, poświęconą artyście i pokazującą jego dorobek artystyczny. .

Twórczość Norberta Fraia jest wykładnikiem jego subtelnych doznań i wynika z wewnętrznej potrzeby dzielenia się z innymi bogactwem wrażeń płynących z otoczenia. Tworząc, dążył do wyrażenia swojego subiektywnego stosunku do otaczającej go rzeczywistości - swój program artystyczny realizował przez bliski kontakt z naturą oraz poprzez kolor jako środek podstawowy, pozwalający zorganizować suwerenną powierzchnię obrazu.
Marian Rak, artysta malarz.
Założyciel Zespołu Twórców Nieprofesjonalnych „Oblicza”

Wystawy indywidualne:
Teatr Ziemi Rybnickiej – (1983 r., 1988 r., 1992 r., 2002 r.)
Klub Empik w Rybniku – (1983 r., 1988 r.)
Klub Empik w Wodzisławiu Śląskim – (1987 r.)
Klub TRÓJKAT w Mysłowicach – (1997 r.)
Dom Kultury w Niedobczycach – (1998 r.)
Dom Kultury w Niewiadomiu – (2001 r.)
Muzeum Śląskie w Katowicach – (2003 r.)
Klub Energetyka przy Elektrowni ,,Rybnik'' – (2002 r., 2003 r.)

Nagrody i wyróżnienia:
II NAGRODA - Konkurs Plastyczny Okręgu Energetycznego - Bielsko Biała - (1986 r.)
I NAGRODA - Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej Pracowników
Energetyki - (1986 r.)
II NAGRODA - XXV Dni Wodzisławia Śl. w Muzeum w Wodzisławiu - (1994 r.)
II NAGRODA - Ogólnopolski Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej im. Vincenta Van Gogha - (1996 r.)
WYRÓŻNIENIE - XI Konkurs Plastyczny dla Twórców Nieprofesjonalnych im. Pawła Wróbla - (2001r.)
WYRÓŻNIENIE - XI Ogólnopolski Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej
im. Vincenta Van Gogha - (2004 r.)
VI NAGRODA - XI Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka
w Bielsku Białej - (2005 r.)
II NAGRODA - ,,Magiczne Miejsca Wodzisławia Śl.'' - Wodzisławskie Centrum Kultury - (2005 r.)
IV NAGRODA - Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie - (2005 r.)

wernisaż okiem Sympatycznego Klubu Fotograficznego