• 60 lat Teatru Ziemi Rybnickiej

Grzegorz Tomasiak

Tytuł wystawy: „Wokół malarstwa tablicowego”

Teatr Ziemi Rybnickiej

Czas: 8.12.2016 – 8.01.2017 r.

Wernisaż: Czwartek, 8 grudnia 2016 r., godz. 18:00

 

Niniejsza ekspozycja w Teatrze Ziemi Rybnickiej jest próbą przedstawienia prac w tematyce malarstwa tablicowego. Na wystawie zaprezentowane są ikony w alfanumerycznym, dwuwymiarowym, matrycowym kodzie kreskowym – modularnym i stałowymiarowym, będącym czynnikiem sfery w wymiarze perspektywy w malarstwie tablicowym. Połowa lub całość ikony jest zapisana w sposób odbiegający od tradycyjnej konwencji ikonicznej. Kulminacyjny moment przedstawiający wybraną scenę jest zasłonięty kodem ukazującym, na pierwszy rzut oka, niezrozumiały układ kwadratów. Połączone ze sobą kwadraty kryją w sobie zapisaną informację. W przeciwieństwie do twórczości Ryszarda Winiarskiego są to precyzyjnie wygenerowane układy kwadratów. Skonstruowane formy zawierają zapisaną treść tematu ikony wraz z inskrypcją wybranej księgi Starego lub Nowego Testamentu.

Grzegorz Tomasiak (1986)

Doktorant Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Artystycznym w Cieszynie. Zajmuje się pisaniem ikon, malarstwem, grafiką, projektowaniem graficznym i fotografią cyfrową. Nie tylko biegle posługuje się tradycyjnymi technikami w sztukach plastycznych, ale również zadziwia pomysłowością w użyciu nowych mediów w sztuce. Od 2012 r. zajmuje się pisaniem ikon w układzie kodu QR. Jest to alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy kod kreskowy – modularny i stałowymiarowy, będący wg autora czynnikiem wymiaru perspektywy w malarstwie tablicowym.

 

Portfolio:

www.grzegorztomasiak.eu 

facebook.com/tomasiak.art

twitter.com/tomasiak_art

instagram.com/tomasiak.art

 

Najważniejsze wystawy 

Indywidualne: http://grzegorztomasiak.eu/indywidualne.html 

Zbiorowe: http://grzegorztomasiak.eu/zbiorowe.html