• 60 lat Teatru Ziemi Rybnickiej

Grupa Twórcza PASJA

Wernisaż wystawy

Grupy Twórczej PASJA
7.09.2023 | godz. 18:00

GALERIA OBLICZA, TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ

Wernisaż połączony z otwarciem wystawy „Sól ziemi”
Mariana Miełka (Galeria Sztuki).

Wystawa potrwa do 1.10.2023 r.
wstęp wolny

Grupa Twórcza „Pasja” działa w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie od 26 lat. Grupa skupia artystów z terenu
rybnicko-wodzisławskiego. Głównym założeniem funkcjonowania Grupy jest rozwój indywidualności twórczej
każdego uczestnika. Służą temu zróżnicowane tematycznie warsztaty, eksperymenty, poznawanie
nowych technik malarskich. Wartością dodatkową z cotygodniowych spotkań są twórcze rozmowy, przyjaźnie
i wzajemna inspiracja. Opiekunem Grupy jest Jadwiga Pietrek, która koncentruje się na upowszechnianiu plastyki i sztuki. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, grafiką i fotografią. Swoje prace wielokrotnie prezentowała na wystawach indywidualnych i grupowych. „W tak dużej grupie ogromną przyjemnością jest obserwowanie różnych osobowości twórczych, różnego podejścia do stawianych wyzwań i tematów warsztatowych. To daje możliwość pozytywnej konfrontacji, dystansu wobec własnej twórczości, dokonywania właściwych sobie wyborów.
Pomimo tak zróżnicowanych charakterów i postaw twórczych, w grupie jest przestrzeń na wzajemne uznanie
i szacunek, na wsparcie i zaufanie. W tej przestrzeni możemy dyskutować i spierać się pamiętając, że każdy z nas jest na swojej ścieżce do poznania siebie.” Artyści z Grupy Twórczej „Pasja” czynnie biorą udział w życiu kulturalnym Radlina. Na swoim koncie mają wiele wystaw grupowych i indywidualnych, uczestnictwo w plenerach, konkursach i przeglądach w kraju i za granicą, stale współpracują z wieloma placówkami kultury i edukacji.

Obecnie Grupę tworzą:
Sylwia Igielska, Henryka Langrzyk, Ilona Gatnarczyk, Wiesława Magnowska, Agnieszka Rek, Marieta Kuczera-Rok, Sabina Jastrzębska, Anna Nowak, Ewelina Szczepańska, Anna Zając, Izabela Żurek, Monika Ryszka, Krystyna Skupień, Barbara Płaczek, Jan Kozioł, Henryk Jeszka, Ryszard Kszuk, Tomasz Bukała, opiekun - Jadwiga Pietrek oraz honorowi członkowie: Łucja Wojaczek i Jan Śliżewski.