• Witamy na nowej stronie Teatru Ziemi Rybnickiej!
  • 60 lat Teatru Ziemi Rybnickiej

Artystycznie Aktywni

Artystycznie Aktywni

TREElogia

8.10.2023, godz. 17:00


Galeria OBLICZA,
Teatr Ziemi Rybnickiej

oprawa muzyczna:
Recital Jacka Glenca

" Drzewa.
Istoty czujące.
Istoty Stojące, jak je nazywają
rdzenni. ...."

wystawa potrwa
od 8.10 do 19.11.2023

Grupa plastyczna ARTYSTYCZNIE AKTYWNI – otwarta grupa seniorów, pracująca twórczo od 2000 r. pod kierownictwem Marii Budny-Malczewskiej, pod patronatem UTW w Rybniku, Fundacji EDF Polska, Fundacji Superfundacja, a obecnie pracuje w pracowni MDK w Rybniku.

Na działalność Artystycznie Aktywnych składa się szereg spotkań i inicjatyw, w tym zajęć plastycznych, które owocują powstaniem wielu prac malarskich o różnej tematyce. Powstałe prace prezentowane są na licznych wystawach, organizowanych w regionie.

Dlaczego nigdy nie jest za późno na działalność twórczą?
Uczestnicy warsztatów mają możliwość poznania wielu różnych technik plastycznych. Dzięki spotkaniom grupy seniorzy podnoszą samoocenę, mają możliwość decydowania o sposobie życia i spędzania wolnego czasu. Wspólne warsztaty plastyczne kształtują i rozwijają zdolność wyrażania siebie w kontaktach z innymi, ciągle inspirują i pobudzają potencjał twórczy oraz kreatywność.

SKŁAD OSOBOWY: Białous Eugenia, Dąbik Halina, Dąbrowska-Zimon Agnieszka, Gajewska Grażyna, Harenza Dorota, Iwan Andrzej, Jastrzębska Sabina, Karoń Dorota, Klyszcz Danuta, Korzuch Wanda, Kuryło Dorota, Kusidło Barbara, Lewczuk Krystyna, Powiecka Anna, Przybyła Dorota, Pilarek Władysława, Rodacka-Kowol Ewa, Rostek Joanna, Skupień Krystyna, Stebel Joanna, Widenka Maria.