• Witamy na nowej stronie Teatru Ziemi Rybnickiej!
  • 60 lat Teatru Ziemi Rybnickiej

„Polska na głosy pisana” - koncert muzyki polskiej w wykonaniu rybnickich chórów z okazji 100-lecia niepodległości, w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu Rybnicka Jesień Chóralna im. H.M. Góreckiego

04.11.godz. 17.30, zapraszamy na koncert muzyki „Polska na głosy pisana” - w wykonaniu rybnickich chórów z okazji 100-lecia niepodległości, w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu Rybnicka Jesień Chóralna im. H.M. Góreckiego. Wystąpią: Chór Seraf pod dyr. Żanety Wojaczek, Chór Mieszany Dominanta PSM w Rybniku i Rybnicki Chór Kameralny Autograph pod dyr. Joanny Glenc. W programie usłyszymy: Zdrowaś Maryja Antoniego Szuniewicza, O Salutaris Hostia Pawła Bębenka, pieśń patriotyczną O Mój Rozmarynie, Ave Maria Przemysława Kadłubka, Alleluia. Ave Maria gratia plena oraz Omni die dic Mariae Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Przychodzę Lucjana Kaszyckiego, Laudate Dominum Sławomira Kaczorowskiego, Autograph Jacka Glenca, Mazurka F-dur op. 68, nr 3 Fryderyka Chopina, Pastorale Henryka Czyża i Viva la musica Krzysztofa Grzeszczaka. Finał koncertu uświetni kompozycja Jacka Glenca Maryjo, Pani Aniołów! w wykonaniu połączonych chórów. Kościół pw. św. Józefa Robotnika, ul. gen. J.Hallera 19, wstęp wolny

Rybnicki Chór Kameralny Autograph, dyrygent: prof. nadzw. dr hab. Joanna Glenc
Rybnicki Chór Kameralny Autograph swoimi działaniami artystycznymi i zaangażowaniem chórzystów znakomicie wpisuje się w długą tradycję śpiewaczą regionu. Powstały w 2003 roku zespół skupia ludzi, których połączyła radość wspólnego muzykowania – nauczycieli, lekarzy, inżynierów, informatyków, ekonomistów, studentów. Od początku zespół prowadzi Joanna Glenc, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, profesor Uniwersytetu Śląskiego, pracownik naukowy i dydaktyczny na Wydziale Artystycznym (Instytut Muzyki). Chór koncertuje zarówno w kraju jak i za granicą, m.in. w Czechach, na Litwie, Słowacji i w Grecji. Zespół bierze udział w przeglądach, konkursach i festiwalach o randze regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, uzyskując liczne nagrody i wyróżnienia. W ostatnich latach znalazł się wśród ścisłych laureatów tak prestiżowych konkursów chóralnych, jak:
• 46. International Choir Festival – Festa Musicale z.s. & Festa Olomouc 2018 (Czechy, Ołomuniec), Złoty Medal, Nominacja do Grand Prix;
• IV Rzeszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek (Rzeszów 2017), Srebrny Dyplom;
• XX Międzynarodowy Festiwal Chóralny Cantate Deo (Rzeszów 2016) II Miejsce;
• VI Wrocławski Międzynarodowy Festiwal Chóralny VRATISLAVIA SACRA (Wrocław 2016), II Miejsce;
• Ogólnopolski Turniej Chórów LEGNICA CANTAT 47” (Legnica, 2016), Srebrny Dyplom;
• XVIII Ogólnopolski Konkurs Chórów „O Złotą strunę…” (Niepołomice, 2016), Złota Struna;
• XI Międzynarodowy Festiwal Chóralny GAUDE CANTEM (Bielsko-Biała, 2015), Srebrny Dyplom;
• IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej „O Złotą Wstęgę Solczy” (Litwa,
Ejszyszki 2015), Srebrna Wstęga Solczy;
• VII Ogólnopolski Konkurs Pieśni Pasyjnej (Bydgoszcz 2015), Srebrny Dyplom;
• XXIV Tyskie Wieczory Kolędowe (Tychy 2015), I Miejsce i Grand Prix;
• XVII Ogólnopolski Festiwal Chóralny „Cantio Lodziensis” (Łódź 2014), I Miejsce;
• Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Musica Religiosa” (Czechy, Ołomuniec, 2012), Złoty Medal;
• Festiwal Pieśni Eucharystycznej w Katowicach (Katowice 2012), Grand Prix;
• Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Musica Sacra” (Słowacja, Bratysława, 2011), Srebrny Medal;

W repertuarze chóru znajdują się bardzo zróżnicowane utwory, od kompozycji średniowiecznych po muzykę kompozytorów współczesnych. Chór na stałe współpracuje oraz jest najczęściej pierwszym wykonawcą dzieł chóralnych współczesnego śląskiego kompozytora Jacka Glenca, aranżera i cenionego profesora Akademii Muzycznej w Katowicach. Zespół posiada w swoim dorobku 6 płyt CD:
Początek (2006),
Zawsze do tych stron wracamy (2007),
Religioso e poetico (2009)
Adoratio (2014)
Miriam (2016)
Jak ze Susca powandruje (2018)

Chór SERAF należy do Najstarszej Konfraterni Chórów w Polsce. Powstał w 1913 roku, w okresie tzw. “Kulturkampfu”, czyli walki władz pruskich z przejawami polskości. Założycielem chóru był Maksymilian Basista. Pomimo wielu szykan i represji ze strony władz, chór koncertował zarówno w czasie powstań śląskich i plebiscytu, dodając tym samym otuchy ludności polskiej. W trakcie II wojny chór wstrzymał działalność, którą wznowił w kwietniu 1945 roku.Wtedy stał się bardzo aktywną organizacją społeczną, nawiązującą do tradycji śpiewaczych lat przedwojennych. Został członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz oddziału śląskiego Organizacji.
Do dzisiaj Chór aktywnie uczestniczy w festiwalach, konkursach, przeglądach oraz sam angażuje się w organizacji różnorodnych wydarzeń śpiewaczych. Koncertował w kraju i zagranicą m.in. w Austrii, Chorwacji, na Litwie, w Czechach. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień w konkursach, mi.in.: Złotą Odznakę "Zasłużony dla Miasta Rybnika" (1982), Złotą Odznakę "Zasłużony dla Rozwoju Województwa Katowickiego" oraz Dyplom Uznania nadany przez Ministra Kultury i Sztuki (1983), nagrodę w dziedzinie kultury Prezydenta Miasta Rybnika (2003, 2009 i 2018 r.). W 1988 r. zajął III miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Rzemiosła Polskiego, w 2003 r. zajął II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, 2006 r. zajął I miejsce w XVI Festiwalu Pieśni Chóralnej im. Josepha Eichendorfa. W 2018 roku zajął II miejsce w Festiwalu Kolęd w Żorach. Od 2007 r. Chór SERAF z inicjatywy prof. Krystyny Lubos jest organizatorem Festiwalu Pieśni Śląskiej im. Juliusza Rogera. Festiwal ma na celu promowanie i upowszechnianie opracowań ludowych pieśni ze zbiorów Juliusza Rogera. Festiwal w 2011 r. i 2017 r. objął honorowym Patronatem Prezydent Miasta Rybnika. Rok 2018 jest dla Chóru Seraf rokiem jubileuszowym z okazji 105-lecia istnienia. Dyrygentką chóru jest Żaneta Wojaczek, a prezesem Ryszard Mazurek.

Chór Mieszany DOMINANTA Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, dyrygent – prof. nadzw. dr hab. Joanna Glenc

Chór Mieszany PSM II stopnia w Rybniku istnieje już ponad 30 lat. Od września 2008 roku, przyjąwszy nazwę DOMINANTA, działa pod kierunkiem Joanny Glenc, absolwentki Akademii Muzycznej w Katowicach, profesora Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Artystycznym. Zespół wykonuje muzykę różnych epok – od średniowiecza po utwory kompozytorów współczesnych. Chór występuje w kraju i za granicą, bierze udział w wielu koncertach środowiskowych (m. in. koncerty z Orkiestrą Szkoły Szafranków, Filharmonią Towarzystwa Muzycznego im. Braci Szafranków, festiwalowe koncerty w ramach Dni Cecyliańskich). Chór Mieszany DOMINANTA PSM II stopnia w Rybniku z powodzeniem uczestniczy w festiwalach, przesłuchaniach i konkursach chóralnych o randze regionalnej, oglnopolskiej
i międzynarodowej, m.in.:
• 46. International Choir Festival – Festa Musicale z.s. & Festa Olomouc 2018 (Olomouc 2018) Srebrny Medal;
• Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat 48” (Legnica 2017) Srebrny Dyplom Turnieju;
• IV Śląski Festiwal Chórów Szkół Muzycznych im. Józefa Świdra (Katowice 2017) Srebrny Dyplom w kategorii chórów mieszanych; Nagroda Dyrektora Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej im. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego
w Krakowie za najciekawszą interpretację utworu o tematyce sakralnej; Nagroda specjalna Katedry Dyrygentury Chóralnej UMFC w Warszawie;
• XIX Ogólnopolski Konkurs Chórów „O złotą strunę...” (Niepołomice 2017)
I Miejsce oraz Statuetka Złota Struna;
• XXVI Tyskie Wieczory Kolędowe (Tychy 2017) I Miejsce;
• XX Międzynarodowy Festiwal Chóralny Cantate Deo (Rzeszów 2016) I Miejsce
(kat. chóry młodzieżowe) oraz Złoty Puchar Festiwalu;
• III Śląski Festiwal Chórów Szkół Muzycznych II stopnia (Katowice 2016) Złoty Dyplom (kat. chóry mieszane) oraz Puchar ZG Śląskiego Związku Chórów
i Orkiestr;
• XVIII Ogólnopolski Festiwal Chóralny „Cantio Lodziensis” (Łódź 2015) Złoty Medal oraz I Miejsce (kat. chóry szkół muzycznych II stopnia);
• XI Międzynarodowy Festiwal Chóralny GAUDE CANTEM (Bielsko-Biała 2015) Złoty Dyplom (kat. chóry młodzieżowe), Nagroda Specjalna za zajęcie I Miejsca
w kategorii chórów młodzieżowych oraz Puchar Starosty Powiatu Bielskiego dla najlepszego chóru młodzieżowego;
• IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej „O złotą wstęgę solczy”, (Ejszyszki, Litwa 2015) Srebrna Wstęga Solczy (kat. chóry młodzieżowe);
• XXII Międzynarodowy Festiwal Chórów (Larissa, Grecja 2013);
• Regionalne Przesłuchania Chórów Szkół Muzycznych II st. (Chorzów 2010, 2013);
• X Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUSICA RELIGIOSA (Ołomuniec, Czechy 2012) Silver Medal;
• XVIII Tyskie Wieczory Kolędowe (Tychy 2010, 2012) I Miejsce;
• VI Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUSICA SACRA (Bratysława, Słowacja 2011) Silver Band;
• 38. Międzynarodowy Festiwal Chóralny (Ołomuniec,Czechy 2010) Srebrny Medal;