• Witamy na nowej stronie Teatru Ziemi Rybnickiej!
  • 60 lat Teatru Ziemi Rybnickiej

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny PORTRETY

Teatr Ziemi Rybnickiej serdecznie zaprasza do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM PORTRETY

 

Regulamin Konkursu
CELE KONKURSU:
-        rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych;
-        kształtowanie postawy twórczej;
-        rozwijanie wyobraźni i umiejętności wyrażania własnych uczuć, myśli, doznań środkami wyrazu plastycznego;
-        stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń plastycznych młodych artystów i ich nauczycieli.
TEMAT: Rzeczywistość jako źródło inspiracji do podejmowania różnorodnych działań plastycznych.
TECHNIKA: Dowolna technika płaska (malarstwo, grafika, rysunek, collage).
FORMAT PRAC: max: 50x70cm (bez oprawy)
WIEK UCZESTNIKÓW: 4-19 lat
Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:
4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat oraz 16 i więcej lat oraz kategoria specjalna.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC:   19.02.2017 r.
Prace proszę nadsyłać na adres:
Teatr Ziemi Rybnickiej
Plac Teatralny 1
44-200 Rybnik
z dopiskiem: pracownia plastyczna, konkurs plastyczny „Portrety”
Prace powinny być opisane pismem drukowanym na odwrocie w następujący sposób:
• IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
• WIEK
• IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA
• ADRES I NUMER TELEFONU PLACÓWKI, E-MAIL.
Prosimy nie oprawiać i nie rolować prac!
Zwrot prac - odbiór osobisty do miesiąca po zakończeniu wystawy.
O wynikach konkursu, terminie podsumowania, wręczeniu dyplomów i  nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!