Ogólnopolskie Konkurs Plastyczny "PRZYJACIEL"

Teatr Ziemi Rybnickiej zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "PRZYJACIEL". Prace prosimy przysyłac do 20.02.2022 r.

Regulamin konkursu

CELE KONKURSU:

-        rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych;

-        kształtowanie postawy twórczej;

-        rozwijanie wyobraźni i umiejętności wyrażania własnych uczuć, myśli, doznań środkami wyrazu                 plastycznego;

-        stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń plastycznych młodych artystów i ich nauczycieli.

TEMAT: Rzeczywistość jako źródło inspiracji do podejmowania różnorodnych działań plastycznych.

TECHNIKA: techniki malarskie

FORMAT PRAC: minimum A3

 

WIEK UCZESTNIKÓW: 4-19 lat
Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:
4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16 i więcej lat oraz kategoria specjalna.

 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 20.02.2022 r.


Prace proszę nadsyłać najlepiej kurierem na adres:
Teatr Ziemi Rybnickiej
Plac Teatralny im.Kazimierza Kutza 1                                                                                                                              
44-200 Rybnik                                                                                                                                      

z dopiskiem: pracownia plastyczna, konkurs plastyczny „PRZYJACIEL

 

Prace powinny być opisane pismem drukowanym na odwrocie
w następujący sposób:
• IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
• WIEK AUTORA
• IMIĘ, NAZWISKO, E-MAIL I TELEFON INSTRUKTORA,
• ADRES I NUMER TELEFONU PLACÓWKI, E-MAIL.

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.


Prosimy nie oprawiać i nie rolować prac!
Zwrot prac - odbiór osobisty do miesiąca po zakończeniu wystawy.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w marcu w Galerii „Oblicza” Teatru Ziemi Rybnickiej, szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.
O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną oraz protokół zostanie zamieszczony na stronie internetowej teatru:
www.teatrziemirybnickiej.pl

 

Zgoda

 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie „PRZYJACIEL” organizowanym przez Teatr Ziemi Rybnickiej, upublicznianie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………………………………………………………

oraz publikację pracy i wyników konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

 

………………………………………………………………………..…….

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego       

 

 

 

Karta zgłoszenia

 

 

 

 

 


Karta zgłoszenia

w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

„PRZYJACIEL”

 

imię i nazwisko autora pracy

 

wiek autora

 

imię i nazwisko opiekuna

 

e-mail kontaktowy

 

telefon kontaktowy

 

nazwa instytucji

 

 

 

 

 

Polecamy
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
dopisz się do naszego newslettera
Social Media
Facebook Instagram YouTube
Polub nas na Facebooku
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach dopisz się do naszego newslettera Zapisz się
Miasto Rybnikhalo! RybnikGazeta RybnickaDKF Ekran
Karta Dużej RodzinyKarta Seniora
NowinyRybnik.com.pl
TVT Telewizja RegionalnaRadio 90
zamknij