• Witamy na nowej stronie Teatru Ziemi Rybnickiej!
  • 60 lat Teatru Ziemi Rybnickiej

VII Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Teatralny „PRZESTRZEŃ WYOBRAŹNI”

OGÓLNOPOLSKI DZIECIĘCY FESTIWAL TEATRALNY „PRZESTRZEŃ WYOBRAŹNI” 10 – 11 kwietnia 2019 r.
„Wyobraźnia jest początkiem tworzenia. Wyobrażasz sobie to, czego pragniesz, chcesz tego, co sobie wyobraziłeś i w końcu tworzysz to czego chcesz.” George Bernard Shaw
REGULAMIN

VII OGÓLNOPOLSKI DZIECIĘCY FESTIWAL TEATRALNY „PRZESTRZEŃ WYOBRAŹNI” 10 -11 kwietnia 2019r.
PROGRAM
10 KWIETNIA
9:00 – 9:15 ROZPOCZĘCIE FESTIWALU
9:15 – 14:30 I CZĘŚĆ PREZENTACJI KONKURSOWYCH
9:15 – 9:50 „Alebaba i Rozbójniczki” TEATR „GROSZKI” Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie
10:10 – 10:20 „Cztery żywioły” TEATR „BAJ” Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku
10:40 – 11:15 „Sen letniego wieczoru” TEATR RUCHU I ANIMACJI „TRiA” Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach
11:35 – 12:00 „Skarpety Rakiety” TEATR „ORZESZKI” Klub Miejskiego Centrum Kultury i Sportu „Podłęże” w Jaworznie
12:10 – 12:25 „Rzecz o wojnie” ALICJA WOJNAROWSKA Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
12:40 – 13:05 „Dom Zupełnie Spokojnej Starości”, TEATR „OPTIMUM” Szkoła Podstawowa „Optimum” we Wrocławiu
13:25 – 14:10 „Wojny Domowe” DZIECIĘCY TEATR „SZYDEŁKO” Wodzisławskie Centrum Kultury
13.00 – 14.45 Przerwa obiadowa
15.00 – 17.30 Warsztaty dla teatrów festiwalowych - część I: CIAŁO, RUCH, SŁOWO, MUZYKA, SCENOGRAFIA
15.00 – 17.30 Spotkanie Instruktorów z Jurorami (omówienie spektakli konkursowych)
18.00 – 19:00 Spektakl „OZ” w wykonaniu Teatru „Szydło” z Wodzisławskiego Centrum Kultury

11 KWIETNIA
9:00 – 9:15 ROZPOCZĘCIE FESTIWALU
9:15 – 14:30 II CZĘŚĆ PREZENTACJI KONKURSOWYCH
9:15 – 9:35 „Miałam piękny sen” TEATR „NIEDUŻY” Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu
9:45 – 10:25 „Jadą dziady” MŁODZIEŻOWA AKADEMIA TEATRALNA „KROTOCHWILA” Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu
10.45 – 11:10 „Bohater – opowieść z przyszłości” TEATR „Projekt VIP” Fundacja Przestrzeń w Wasilkowie (Białystok)
11:25 – 11:45 „Nasz świat” TEATR „TUPTUSIE” Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Teatralnych w Tarnowie
12.00 – 12.20 „Tato” TEATR „PO KROPCE” Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Zabrzu
12:30 – 12:55 „Byle do Lata” TEATR „TATARAK” Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie
13.05 – 13.30 „Dzieciństwo” TEATR FORM NIEWIELKICH Fundacja Przestrzeń w Wasilkowie (Białystok)
12.35 – 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 – 16.00 Warsztaty dla teatrów festiwalowych - część II: CIAŁO, RUCH, SŁOWO, MUZYKA, SCENOGRAFIA 14.00 – 16.00 Spotkanie Instruktorów z Jurorami (omówienie spektakli konkursowych)
16.00 – 16.15 Przygotowania do wspólnej PARADY TEATRALNEJ
16.15 – 17:00 PARADA TEATRALNA - Przemarsz Teatrów rybnickim Deptakiem
17.00 – 18.00 Finał VII Ogólnopolskiego Dziecięcego Festiwalu Teatralnego „Przestrzeń Wyobraźni”:
Sala Widowiskowa Teatru Ziemi Rybnickiej
- Spektakl "Jesteśmy dorośli... Prawie" Teatru Supeł z Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach
- Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

CELE:
• Spotkanie i integracja dziecięcych zespołów teatralnych.
• Prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych.
• Wspólna wymiana doświadczeń między dziecięcymi zespołami teatralnymi.
• Pobudzanie wyobraźni dzieci poprzez różne formy działań teatralnych.
• Doskonalenie warsztatu uczestników.
• Inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej.
ORGANIZATOR: Dom Kultury w Rybniku – Boguszowicach
WSPÓŁORGANIZATORZY: Teatr Ziemi Rybnickiej
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „IZART”
CZAS I MIEJSCE: 10-11 kwietnia 2019 r.,
Teatr Ziemi Rybnickiej,
Plac Teatralny 1, 44-200 Rybnik
UCZESTNICY:
Festiwal adresowany jest do amatorskich teatrów dziecięcych, działających w placówkach kultury, oświatowo-wychowawczych, stowarzyszeniach i innych w całym kraju.
ZASADY UCZESTNICTWA:
• Podstawą uczestnictwa jest nadesłanie do dnia 19 marca 2019 r. na adres Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach, Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik:
a) materiału DVD z zarejestrowanym przedstawieniem lub link do spektaklu (ogólny plan bez zbliżeń i montażu),
b) dokładnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia na adres j.w. oraz mailowo: festiwal.dkboguszowice@gmail.com , w wersji edytowalnej (nie skan),
c) kilku zdjęć ze spektaklu (na powyższy adres e-mailowy),
d) podpisane klauzule RODO przesłane pocztą n adres placówki (do pobrania na stronie www.dkboguszowice.pl.
• Organizator powoła Komisję, która na podstawie nadesłanych materiałów dokona kwalifikacji zespołów i do dnia 25 marca 2019 r. potwierdzi ich udział w Festiwalu.
FORMA I CZAS PREZENTACJI:
• Uczestnicy mogą prezentować różnorodne formy teatralne np.: teatr żywego planu, teatr ruchu, teatr lalki, teatr tańca itp.
• Każdy zespół teatralny prezentuje 1 spektakl do 30 minut.
• Dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu spektaklu pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia organizatorów.
• Czas montażu przygotowania spektaklu nie może przekroczyć 20 minut.
• Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do ustalenia kolejności występujących.
• Prezentacje konkursowe będą miały charakter otwarty dla publiczności.
OCENA I NAGRODY:
• Prezentacje konkursowe będzie oceniać komisja artystyczna – specjaliści teatralni.
• Każdy zespół biorący udział w festiwalu otrzyma dyplom i pamiątkową statuetkę.
• Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora.
• Ocena komisji artystycznej jest ostateczna i niepodważalna.
• Nagrody nieodebrane podczas ogłoszenia wyników przechodzą na rzecz organizatora.
WARUNKI TECHNICZNE:
• Prezentacje odbędą się na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej o wymiarach:
10m szerokość sceny x 10m głębokość sceny.
• Scena wyposażona jest w pełne oświetlenie, nagłośnienie oraz wyciągi sceniczne.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Koszty związane z przyjazdem i zakwaterowaniem zespołu ponosi instytucja zgłaszająca.
• Organizator zobowiązuje się do rezerwacji noclegów po uprzednim zgłoszeniu tej informacji przez placówkę delegującą zespół.
• Opłata akredytacyjna wynosi 30zł dla każdego uczestnika (aktor, instruktor, opiekun, kierowca), przesłana na konto PKO BP: 74 1020 2472 0000 6802 0499 0778 DOM KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik, z dopiskiem Akredytacja za Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Przestrzeń Wyobraźni (30zł x ilość osób = suma).
• W ramach akredytacji uczestnicy mają zapewniony ciepły posiłek oraz herbatę i słodką przekąskę podczas festiwalu.
• Wymagana jest obecność zespołów w trakcie ogłoszenia wyników i rozdania nagród.
• Zespoły teatralne oraz instruktorzy uczestniczący w przeglądzie są zobowiązani do udziału w proponowanych przez organizatora warsztatach i działaniach happeningowych połączonych z tworzeniem Bajkowego Korowodu na Deptaku i rybnickim Rynku.
• Instruktorzy zobowiązani są do udziału w omówieniach spektakli.
• Dokonanie zgłoszenia i udział w Festiwalu równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych (imię i nazwisko) i wizerunku uczestników w materiałach z festiwalu.
• Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.
Biuro Organizacyjne:
„Ogólnopolskiego Dziecięcego Festiwalu Przestrzeń Wyobraźni”:
Dom Kultury w Rybniku – Boguszowicach Plac Pokoju 1, Rybnik 44-253
PKO BP: 74 1020 2472 0000 6802 0499 0778
Kontakt: tel. 32 425 20 16 festiwal.dkboguszowice@gmail.com
Dyrektor Festiwalu:
Izabela Karwot
kontakt: 607 696 679
Dyrektor Artystyczny:
Zofia Paszenda
kontakt: 502 537 856
Koordynator Merytoryczny:
Anna Literacka
kontakt: 505 333 349