Zagraj przed... VOO VOO - konkurs dla zespołów i wykonawców muzycznych / regulamin

Zapraszamy zespoły i wykonawców z subregionu zachodniego do udziału w konkursie "Zagraj przed... VOO VOO".
Jak to zrobić?
Do 10 lipca 2018 należy wysłać pod adres promocja@tzr.rybnik.pl
- minimum 3 utwory w formacie mp3,
- biografię zespołu wraz ze składem,
- dobrej jakości zdjęcie zespołu,
- informację o wymaganiach technicznych (rider),
- telefon i adres e-mail do kontaktu,
- adres strony internetowej, facebooka, ewentualnie link do YouTube’a,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dla potrzeb organizacji i promocji Festiwalu (w załączniku regulaminu).

Jaka nagroda czeka na zwycięzców?

Pula nagród wynosi 2000,00 zł oraz 10 godzin do dyspozycji w Studio Nagrań No Fear Records.

Kiedy dowiemy się kto wystąpi przed VOO VOO?
Jury po przesłuchaniu materiału dźwiękowego wybierze trzy zespoły / wykonawców, które zagrają koncert 8 września o godz.17.00 na rybnickim kampusie.
Do 20 sierpnia zespoły zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu do koncertu 8 września.
8 września po koncercie ostatniego z zespołów konkursowych, a bezpośrednio przed koncertem VOO VOO Jury ogłosi werdykt i zostaną wręczone nagrody.
Szczegóły znajdują się w regulaminie poniżej oraz na stronie www.teatrziemirybnickiej.pl
ZAPRASZAMY OD TERAZ, nie czekajcie na ostatnią chwilę.

Zagraj przed Voo Voo - regulamin konkursu zespołów muzycznych w ramach III Festiwalu z Ikrą


I. INFORMACJE OGÓLNE
1. „Zagraj przed Voo Voo” jest wydarzeniem kulturalnym odbywającym się w Rybniku w ramach Festiwalu z Ikrą, 8 września 2018 r.
2. Konkurs zespołów muzycznych w ramach festiwalu ma charakter regionalny i jest adresowany do zespołów muzycznych lub wykonawców zamieszkujących / pochodzących z subregionu Zachodniego woj. Śląskiego, o którego skład wchodzą następujące jednostki administracyjne:
• miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik i Żory,
• powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski,
• gminy: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Gorzyce, Godów, Jejkowice, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski, Marklowice, Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Pszów, Racibórz, Radlin, Rudnik, Rydułtowy, Świerklany, Wodzisław Śląski.
3. Organizatorem wydarzenia jest Teatr Ziemi Rybnickiej , Pl.Teatralny 1, 44-200 Rybnik, www.teatrziemirybnickiej.pl
4. Partnerem organizacyjnym jest Studio nagrań No Fear Records z Rybnika.
5. Opiekę artystyczną nad festiwalem sprawuje Dyrektor TZR .
II. ELIMINACJE - wyłonienie uczestników konkursu
ETAP I
1. W konkursie mogą brać udział zespoły/wykonawcy, którzy nie mają na swoim koncie płyty wydanej przez koncern muzyczny i dystrybuowanej w sklepach sieciowych.
2. Wyłonienie zespołów do udziału w przesłuchaniach konkursowych odbywa się na podstawie nadesłanego do Organizatora Festiwalu w terminie do 10.07.2018 materiału muzycznego – minimum 3 utwory - w formacie mp3 na adres: promocja@tzr.rybnik.pl
3. Jury powołane przez organizatora dokonuje wyboru trzech zespołów/wykonawców spośród nadesłanych zgłoszeń oraz tzw. listy rezerwowej.
4. Do nagrania należy dołączyć:
- biografię zespołu wraz ze składem,
- dobrej jakości zdjęcie zespołu,
- informację o wymaganiach technicznych (rider),
- telefon i adres kontaktowy,
- adres strony internetowej, facebooka, ewentualnie link do YouTube’a,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dla potrzeb organizacji
i promocji Festiwalu.
5. Wyboru uczestników Festiwalu dokonuje jury powołane przez Organizatora. Decyzja jury kwalifikującego zespoły jest ostateczna i nieodwołalna.
6. Nadesłany repertuar powinien stanowić program autorski zespołu/wykonawcy
7. Wszyscy uczestnicy eliminacji zostaną powiadomieni o wynikach do 20.08.2018 .
8. Trzy zespoły/wykonawcy zakwalifikowani na podstawie nadesłanych nagrań do występu podczas Festiwalu zostaną powiadomieni e-mailowo lub telefonicznie. Lista zakwalifikowanych zespołów/wykonawców zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.teatrziemirybnickiej.pl oraz Facebooku.
ETAP II
1. W przesłuchaniach konkursowych uczestniczyć będą trzy zespoły / wykonawcy wyłonieni w trakcie eliminacji – ETAP I. Kolejność występujących określa Organizator w drodze losowania.
2. Uczestnicy Festiwalu prezentują na koncercie w dniu 08.09.2018 repertuar obejmujący 20-25 minut muzyki. Początek koncertów o godz. 17.00
3. Zwycięzców Festiwalu wyłania jury, którego decyzja jest ostateczna i nieodwołalna. Werdykt zostanie ogłoszony przed koncertem finałowym zespołu Voo Voo.
4. Zwycięzcy Festiwalu otrzymują nagrody. Pula nagród wynosi 2000,00 zł brutto, oraz 10 godzin do wykorzystania w studio nagrań No Fear Records.
III. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU
1. „Zagraj przed Voo Voo” jest imprezą plenerową. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych decyzją Organizatora może zostać odwołana lub przeniesiona do Teatru Ziemi Rybnickiej.
2. Zespoły przyjeżdżają na Festiwal na koszt własny.
3. Uczestnicy Festiwalu przywożą własne instrumenty i procesory.
4. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, scenę, światła, obsługę techniczną oraz wzmacniacze gitarowe, klawiszowe, basowe i perkusję ze statywami, (perkusista przywozi własny werbel, talerze, stopę, pałki).
5. Organizator zapewnia zespołom jeden posiłek i napoje chłodzące.
6. W przypadku poważnego złamania zasad porządku, wykorzystania cudzego repertuaru bez zgody autorów, nadesłania cudzego materiału muzycznego na eliminacje, itp. - zespół może zostać zdyskwalifikowany.
7. W przypadku rezygnacji z koncertu któregoś z wykonawców/zespołów Organizator ma prawo zaprosić do występu zespół z listy rezerwowej
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i kolejności występów oraz do odwołania imprezy.
9. W czasie trwania imprezy wszelkie wnioski i skargi należy kierować do Biura Organizacyjnego znajdującego się na terenie Festiwalu.
Organizator
Teatr Ziemi Rybnickiej

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ w celu realizacji umowy zlecenia / o dzieło, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
Na mocy rozporządzenia RODO przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych.
Oświadczam, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne i że zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

podpis

 

 

Polecamy
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
dopisz się do naszego newslettera
Social Media
Facebook YouTube
Polub nas na Facebooku
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach dopisz się do naszego newslettera Zapisz się
Miasto RybnikKultura.rybnik.euGazeta RybnickaDKF Ekran
Karta Dużej RodzinyKarta Seniora
NowinyRybnik.com.pl
TVT Telewizja RegionalnaRadio 90
zamknij