Konkurs plastyczny "Martwa natura z jabłkiem"

Teatr Ziemi Rybnickiej zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "MARTWA NATURA Z JABŁKIEM". Termin nadsyłania prac do 11.03.2019 r.

CELE KONKURSU:
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych;
- kształtowanie postawy twórczej;
- rozwijanie wyobraźni i umiejętności wyrażania własnych uczuć, myśli, doznań środkami wyrazu plastycznego;
- stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń plastycznych młodych artystów i ich nauczycieli.

TEMAT: Rzeczywistość jako źródło inspiracji do podejmowania różnorodnych działań plastycznych.

TECHNIKA: Dowolna technika płaska (malarstwo, grafika, rysunek, collage).

FORMAT PRAC: malarstwo, rysunek, collage - minimum A3, grafika – dowolny format

WIEK UCZESTNIKÓW: 4-19 lat

Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:
4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat oraz 16 i więcej lat oraz kategoria specjalna.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 11.03.2019 r.
Prace proszę nadsyłać najlepiej kurierem na adres:
Teatr Ziemi Rybnickiej
Plac Teatralny 1 44-200 Rybnik
z dopiskiem: pracownia plastyczna, konkurs plastyczny „MARTWA NATURA Z JABŁKIEM”

Prace powinny być opisane pismem drukowanym na odwrocie w następujący sposób:
• IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
• WIEK AUTORA
• IMIĘ, NAZWISKO, E-MAIL I TELEFON INSTRUKTORA,
• ADRES I NUMER TELEFONU PLACÓWKI, E-MAIL.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

Prosimy nie oprawiać i nie rolować prac!
Zwrot prac - odbiór osobisty do miesiąca po zakończeniu wystawy.

Prace nagrodzone zostaną wyeksponowane w Galerii „Oblicza” Teatru Ziemi Rybnickiej od 27 marca do 24 kwietnia 2019 r. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 27 marca o godz. 17.30 w Galerii „Oblicza” Teatru Ziemi Rybnickiej.
O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Do każdej pracy proszę dołączyć podpisane oświadczenie:

Wyrażam zgodę na udział w konkursie "MARTWA NATURA Z JABŁKIEM" organizowanym przez Teatr Ziemi Rybnickiej, upublicznianie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i publikację wyników konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

 

………………………………………………………………………..…….

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego       

 

Polecamy
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
dopisz się do naszego newslettera
Social Media
Facebook YouTube
Polub nas na Facebooku
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach dopisz się do naszego newslettera Zapisz się
Miasto RybnikKultura.rybnik.euGazeta RybnickaDKF Ekran
Karta Dużej RodzinyKarta Seniora
NowinyRybnik.com.pl
TVT Telewizja RegionalnaRadio 90
zamknij