Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. NAJLEPSZE...

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. NAJLEPSZE...

Teatr Ziemi Rybnickiej

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

NAJLEPSZE…

CELE KONKURSU:
♠ rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych;
♣ kształtowanie postawy twórczej;
♥ rozwijanie wyobraźni i umiejętności wyrażania własnych uczuć, myśli, doznań środkami wyrazu plastycznego;
♦ stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń plastycznych młodych artystów i ich nauczycieli.
TEMAT: Rzeczywistość jako źródło inspiracji do podejmowania różnorodnych działań plastycznych.
TECHNIKA: Dowolna technika płaska (malarstwo, grafika, rysunek, collage).
FORMAT PRAC: max: 50x70cm (bez oprawy)
WIEK UCZESTNIKÓW: 4-19 lat
Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:
4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat oraz 16 i więcej lat oraz kategoria specjalna.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 28.02.2018 r.
Prace proszę nadsyłać na adres:
Teatr Ziemi Rybnickiej
Plac Teatralny 1
44-200 Rybnik
z dopiskiem: pracownia plastyczna, konkurs plastyczny „Najlepsze...”
Prace powinny być opisane pismem drukowanym na odwrocie w następujący sposób:
• IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
• WIEK
• IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA
• ADRES I NUMER TELEFONU PLACÓWKI, E-MAIL.

Prosimy nie oprawiać i nie rolować prac!

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

Zwrot prac - odbiór osobisty do miesiąca po zakończeniu wystawy.

O wynikach konkursu, terminie podsumowania, wręczeniu dyplomów i nagród laureaci zostaną

powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Polecamy
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
dopisz się do naszego newslettera
Social Media
Facebook YouTube
Polub nas na Facebooku
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach dopisz się do naszego newslettera Zapisz się
Miasto RybnikKultura.rybnik.euGazeta RybnickaDKF Ekran
Karta Dużej RodzinyKarta Seniora
NowinyRybnik.com.pl
TVT Telewizja RegionalnaRadio 90
zamknij